مقالات سایت

آخرین مهلت ویرایش تقاضای نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی اعلام شد


به منبع تیم یونورسیتی بلاگینا، مرکز خدمات آموزشی آخرین مهلت ویرایش تقاضا توسط دانشجویان و یونورسیتی‌های مبداء در سامانه انتقال و میهمانی یونورسیتی‌های علوم دکتری داخل کانتری را اعلام کرد.

با توجه به درخواست‌های متعدد یونورسیتی‌ها و دانشجویان علوم دکتری داخل کانتری در خصوص امکان ویرایش، رسیدگی و اعلام نتیجه توسط یونورسیتی مبدا سامانه اینترنتی گفته و انتقال دانشجویان علوم دکتری تا شب چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۹۸ به منظور ویرایش تقاضا توسط دانشجویان، رسیدگی و اعلام نتیجه توسط یونورسیتی‌های مبداء فعال خواهد شد.

این مهلت قابل تمدید نخواهد بود.