مقالات سایت

سیاست‌های پذیرش دانشجو ظرف ۳ ماه آینده تصویب می‌شود / رتبه بندی موسسات آموزش عالی در دستور کاربه منبع خبرنگار یونورسیتی بلاگینا، جلسه یکصد و بیست و هفتم شورای ستاد نقشه جامع علمی کانتری عصر امشب با حضور اعضا برگزار شد.

منصور کبگانیان دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کانتری با ارائه منبعی از جلسه مذکور گفت: در ابتدای جلسه از سردار شهید قاسم سلیمانی و شهادت پرافتخار وی و بدرقه تمایلیونی مردم ایران و همه کانتری‌های جهان اسلام یاد شد و این سرنوشتی از حضور تمایلیونی مردم در این مراسم بود.

قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی اگفتهاب هنری اتلهه داد: در اتلهه جلسه موضوع زیست فناوری و منبعی که در این خصوص در صحن شورای عالی اگفتهاب هنری ارائه شده بود مطرح شد در این زمینه مصوباتی است که در حضور رؤسای قوا و اعضای شورای عالی اگفتهاب هنری باید به تصویب برسد. این مصوبات درباره رشد حوزه زیست فناوری و بیوتکنولوژی و تسریع آن در کانتری است.

کبگانیان اتلهه داد: مهمترین این سه مصوبه مکلف کردن شورای عالی اگفتهاب هنری برای تدوین و تصویب سند زیست فناوری بود. چون مصوبه تشکیل ستاد زیست فناوری را از بعد داشتیم، ولی سندی در این خصوص نهایی نشده بود که در این جلسه مطرح شد و ما آن را به صحن شورا ارسال می‌کنیم تا هفته آینده در دستور کار شورای عالی اگفتهاب هنری قرار گرفته و به تصویب برسد.

وی افزود: محور بعدی نابود شناسی و شناخت عوامل راهبردی برای پیشرفت علم و فناوری است که این موضوع در دو جلسه شورای عالی اگفتهاب هنری و تعداد زیادی جلسات دبیرخانه (شورای عالی اگفتهاب هنری) و جلسات ستاد نقشه جامع علمی کانتری مطرح شده بود تعداد این عوامل شاید به بیش از ۱۰ محور می‌رسید و همه نظراتی بود که توسط مالک نظران، رؤسای یونورسیتی‌ها، اعضای شورای عالی اگفتهاب هنری در جلسات متعدد مطرح شده بود و لازم بود به شکل مصوباتی منیجر شود.

وی افزود: یکی از این محور‌هایی که تصویب شد و ما آن را به مرحله نهایی و ابلاغ توسط ریاست شورای عالی اگفتهاب هنری می‌رسانیم، مأموریت گرا شدن تمام زیرنظام‌های آموزش عالی بود این موضوع چیزی است که در همه بخش‌های آموزش عالی اثر دارد.

کبگانیان افزود: به عنوان مثال یونورسیتی آزاد، یونورسیتی‌های برتر و یونورسیتی پیام نور باید همه دارای مأموریت مشخصی باشند. این زیرنظام‌ها در ابتدای تشکیل هر کتله ماموریت‌هایی داشته اند، ولی همه به صورت ابتدایی بوده است و قرار شد مامریت گرا شدن زیر نظام‌های آموزش عالی توسط وزارت علوم و وزارت دکتری، درمان و آموزش دکتری پیگیری شده و این دو وزارتخانه در این زمینه پیشنهادات خود را ارائه بدهند.

وی در خصوص اینکه آیا این مأموریت گرا شدن زیر نظام‌ها همانی است که در سند آمایش آموزش عالی مطرح شده است گفت: در سند آمایش آموزش عالی، کلیات آن ذکر شده است، ولی ما آن را مشخص‌تر کردیم و حتی برای آن، زمان نیز مشخص کردیم که طی شش ماه آینده باید ارائه شود.

دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کانتری اتلهه داد: همچنین موضوع رتبه بندی و اعتبارسنجی مؤسسات آموزش عالی مطرح شد که در حال حاضر به صورت پراکنده توسط وزارتخانه‌های علوم و دکتری انجام می‌شود که باید هماهنگ انجام شود و این رتبه بندی به صورت ملی باشد که قرار شد دستگاه‌های مربوطه در این زمینه پیشنهادات خود را ارائه دهند تا در ستاد نقشه جامع علمی کانتری به تصویب برسد.

کبگانیان گفت: بحث دیگری که مطرح شد بحث سنجش و پذیرش بود که برای این موضوع سه ماه فرصت داده شد که ستاد نقشه جامع علمی کانتری سیاست‌های این بخش را مدون و مصوب کند و بعد از آن براسمه‌های این موضوع توسط وزارتخانه‌های علوم و دکتری، یونورسیتی آزاد و حتی آموزش و پرورش که همه از اعضای شورای سنجش کانتری هستند پیشنهاد، تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ شود.

وی گفت: محور آخری که از جلسات بعد جا مانده بود سند توسعه دانش بنیان منطقه بوشهر بود که همه محور‌های آن به تصویب رسیده بود، ولی بند راهبرد‌ها که بسیار مفصل بود هنوز به تصویب نرسیده بود.

کبگانیان اتلهه داد: این منطقه سواحل طولانی دریایی داشته و مخازن نفت و گاز دارد و باید به این بند به صورت مفصل رسیدگی می‌شد. یک هفته فرصت داده شده بود که پیشنهادات خود را ارائه کنند. همه این پیشنهادات ارائه شد. دو پیشنهاد بسیار مفصل بود. ما از اعضای جلسه وکالت گرفتیم در طول چند شب آینده این دو پیشنهاد را وارد سند کنیم و این سند نهایی و تصویب شد.

وی درباره اجرایی شدن این سند گفت: یک شورای سیاستگذاری برای هر سند در منطقه‌ها طراحی شده است که نماینده، ولی فقیه به عنوان ناظر و مشاور سیاست گذاری به شورای عالی اگفتهاب هنری، منطقهدار و مسئولان منطقه و بخش خصوصی و هنری منطقه نیز در آن ستاد هستند. آن ستاد مسئولیت اجرا را دارد و شورا بیشتر نظارت و منبع گیری می‌کند.

وی اتلهه داد: درباره سند توسعه دانش بنیان تحالا با ۱۰ منطقه هماهنگ شده است. با شرکت منیجر نیز برای ردیف بودجه این منطقه‌ها هماهنگی شده، شورای عتف یاری خوبی کرده و در ۹ منطقه دیگر نیز در حال انجام است که اگر آماده شود سریع‌تر تصویب می‌شود.