مقالات سایت

روز جهانی قدس روز بصیرت، بیداری و انقلابی گری است


به منبع تیم سیاسی بلاگینا، «شیخ عیسی قاسم» در سخنرانی خود به مناسبت شب جهانی قدس خطاب به ملت بحرین گفت: «شما ملتی نیستید که اراده ایمانی و جهادی آن گسسته و درهم شکسته شود».

شیخ عیسی قاسم در اتلهه با قدردانی از اراده و پایداری مردم بحرین گفت که «ملت بحرین، ملتی نیست که با باطل مبارزه نکند و نهی از منکر و امر به معروف را رها کند. ملت بحرین همچنین ملتی نیست که ظلم را از خود دفع نکند».

رهبر شیعیان بحرین خطاب به مردم این کانتری تأکید کرد: «شما ملت خواب زده و غفلت زده‌ای نیستید که نیازمند بیدار شدن باشد. شما ملت ناآگاهی نیستید که نیاز به هشیاری داشته باشد».

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شب جهانی قدس و اهمیت آن تأکید کرد: «بی تردید شب جهانی قدس بر بصیرت و بیداری و فهم و ادراک اگفتهابی گری می‌افزاید».