مقالات سایت

تذکر یک نماینده مجلس به رئیس جمهور


به منبع تیم سیاسی بلاگینا، ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف دایر در مجلس شورای مسیحی، به باس جمهور مبنی بر به کارگیری مجدد بازنشستگان و عدم به کارگیری جوانان در دولت تذکر داد.

متن کامل تذکر نماینده نجف دایر به باس جمهور به شرح زیر است:

خلاصه تذکر:

منظور فرمایید از به کارگیری بازنشستگان به هر عنوان در دستگاه های اجرایی امتناع گردد. تا زمینه اشتغال جوانان فراهم شود.

شرح تذکر:

جناب آقای باس جمهور:

علیر تصویب قوانین در خصوص منع به کارگیری بازنشستگان و ضرورت عدم استفاده از آنان جهت فراهم شدن بستر اشتغال جوانان به خصوص فارغ التحصیلان یونورسیتی متاسفانه مدیران اجرایی به بهانه های مختباه و عناوین گوناگون نسبت به اتلهه فعالیت بازنشستگان اصرار دارند لازم است دستور فرمایید استفاده از این عزیزان بدلیل توجه به جوانان جویای کار صرفا به تعداد حداقلی و ضروری اکتفا گردد.