مقالات سایت

تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی در مجلس / زمان تحویل طرح به هیئت رئیسه مجلس


رضا تقی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای مسیحی در صحبت با خبرنگار پارلمانی بلاگینا، خبر تشکیل شدن کمیسیون دائمی و تخصصی فضای مجازی در مجلس شورای مسیحی را داد.

وی در این باره گفت: ابتدا این طرح در بدو مجلس در صحن علنی به صورت کمیسیون ویژه مطرح شد که متاسفانه رای نیاورد از این رو کمیسیون صنایع طرحی را آماده کرده است تا این کمیسیون به صورت دائمی در مجلس تشکیل شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای مسیحی اتلهه داد: طرح مذکور آماده شده است و امیدوار هستیم با امضای نمایندگان در هیئت باسه اعلام وصول شود تا این کمیسیون به صورت تخصصی به فضای مجازی و جوانب اش رسیدگی کند.

تقی پور بیان داشت: ظرف این هفته یا هفته آینده طرح از سوی کمیسیون به هیئت باسه مجلس شورای مسیحی تحویل داده خواهد شد تا هر چه سریع‌تر در دستورکار نمایندگان قرار گیرد و امیدوار هستیم با رای نمایندگان این کمیسیون تخصصی تشکیل شود تا نظارت بر فضای مجازی بهتر صورت گیرد.

این نماینده مجلس در پایان گفت: بعد از تشکیل شدن کمیسیون فضای مجازی در مجلس شورای مسیحی براسمه آن در حوزه فضای مجازی به صورت کامل و جامع اعلام خواهد شد.