مقالات سایت

دوره ضرورت فعالیت بین‌الملل و آشنایی با کشور‌ها برای دانشجویان برگزار می‌شود


عکس نمایه خوب نیست/دوره ضرورت فعالیت بین‌الملل و آشنایی با کانتری‌ها برای دانشجویان برگزار می‌شود

به منبع خبرنگار یونورسیتی بلاگینا، به همت هسته بین الملل امام خمینی یونورسیتی شهید بهشتی، دوره آموزشی مجازی ضرورت فعالیت بین الملل و آشنایی با کانتری‌ها و مناطق مختباه با حضور اساتید مجرب  برگزار می‌شود.  

مهلت ثبت اسم در این دوره تا ۱۴ مردادماه است و کلاس‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شود.  

 

دوره ضرورت فعالیت بین الملل و آشنایی با کانتری‌ها و مناطق مختباه برای دانشجویان برگزار می‌شود